Hjælp til mål- og strategiproces

Mål- og strategiproces

Jeg hjælper virksomheder med at drive en fuld mål- og strategiproces. Lige fra definering af processen og sammensætning af teamet, til vi står med det nye strategiske grundlag i hånden, som kan kommunikeres til og implementeres i organisationen. Kreativitet og leg er en vigtig ingrediens i den måde som jeg driver de strategiske processer på, da det fremmer evnen til at tænke ud af boksen, og gør processerne meget sjovere at deltage i.

Hvad forstås ved en mål- og strategiproces?

Ved en fuld mål- og strategiproces vil vi skulle udvikle det strategiske grundlag for virksomheden fra nu og f.eks. 3 år frem. Med det strategiske grundlag menes visionen, de strategiske mål og de overordnede strategier der skal føre til målopfyldelse, samt et tilhørende billedsprog så visionen og målene bedre kan kommunikeres og huskes. For at kunne køre en sådan mål- og strategiproces, skal vi fra bestyrelsen/ledelsen have et kommissorium til dette, altså vide indenfor hvilken ramme vi kan arbejde med at udvikle vision, mål og strategier.

Hvordan kan processen forløbe?

I store træk vil en mål- og strategiproces se således ud:

1. strategidag: Vi skal have rystet folk sammen, identificeret de udfordringer/problemer/muligheder som virksomheden står overfor, sætte folk i gang med at drømme store tanker for virksomheden fremadrettet, og have påbegyndt idé-genereringen til hvordan drømmene skal nås.
2. strategidag: Vi skal blive mere konkrete mht. hvad drømmen (=visionen) skal være og blive mere konkrete mht. hvad målene og strategi i overskrifter skal være for at visionen nås, samt idégenerere mht. et fantastisk billedsprog.
3. strategidag: På den tredje strategi-halvdag skal vi have bundet eventuelt løse ender op, kvalitetstjekke outputtet og gøre det skarpere, visuelt, nemt kommunikérbart og nemt forståeligt. Når denne dag er ovre, står vi med et nyt strategisk grundlag for virksomheden
4. trin – præsentationerne: Endelig skal oplægget til vision, mål, strategier og billedsprog så præsenteres for og godkendes af bestyrelsen.

Efterfølgende skal det nye strategiske grundlag kommunikeres til alle alle ledere og medarbejdere, og de skal inddrages i nedbrydningen/uddybningen af strategierne og målene, så det bliver klart og tydeligt for alle hvad virksomheden vil, og hvordan de hver især skal medvirke til at nå visionen og målene.

Hvor mange ressourcer vil en fuld mål- og strategiproces kræve?

En fuld mål- og strategiproces vil som udgangspunkt løbe hen over 1-2 måneder og tage 3,5 dage á 6 timers varighed for deltagerne + anslået 6 timers hjemmearbejde pr. deltager. Altså i alt 27 timer pr. deltager, foruden transport. Et deltagerantal på 4-6 er ofte passende, men antallet af deltagere kan være både flere eller færre.

Jeg anbefaler, at deltagerne mødes nogle kreative/fede inspirerende steder/miljøer væk fra kontoret, for at få mindsettet væk fra dagligdagen og i stedet drømme store drømme om hvad VM skal udvikles til. Arbejdsformen vil være legende og sjov, for at stimulere de kreative sider af vores hjerne. Det skal jo også gerne være en WAUW-oplevelse af være med i Tænketanken, så alle fremadrettet bliver ambassadører for den nye vision, og er med til at bære ilden ud i hele organisationen 🔥🔥🔥

En anden vigtig faktor er vekselvirkningen mellem at arbejde med vision, strategiske mål og strategier i fællesskab, og få tilsendt spørgsmål til reflektion mellem møderne. Min erfaring er, at en kort men intensiv strategiproces som regel giver det bedste resultat.

Praktisk info

Jeg skal bruge 3 timer på forberedelse og opfølgning for hver time vi tilbringer sammen, og et forløb som det ovenfor skitserede koster 149.000 kr. ex moms.

Jeg har drevet mål- og strategiprocesser siden 1999, blandt andet for Jobvision, Unique North, Acubit, Krifa, Jobdk, Rudehøj Efterskole, Trinity Consult og Frie Funktionærer.

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan en mål- og strategiproces kan målrettes netop din organisation og hvilken stor værdi den bibringer hele organisationen, samt forhøre dig vedrørende booking, så kontakt mig her eller på mobil 3113 9580.