En fordelsklub er på mange måder en genial måde at drive online forretning på, for både medlemerne og virksomheden opnår en række unikke fordele. Der er dog naturligvis også brugere der nærmest af princip ikke ønsker at være medlem af en fordelsklub, eller for hvem det ikke kan svare sig, og de skal nås på andre måder. Continue reading →


De fleste fordelsklubber og abonnements tjenester på nettet tilbyder i dag en gratis prøveperiode uden binding. En gratis prøveperiode er en rigtig god idé, hvis du ønsker at øge din konvertering af nye medlemmer. Når det ikke koster noget at indmelde sig, og man kan udmelde sig igen indenfor den gratis prøveperiode, giver det kunden mulighed for at teste om fordesklubben lever op til forventningerne. Hvis produktet, servicen eller logistikken eventuelt ikke lever op til det forventede, kan kunden hurtigt udmelde sig igen, uden at medlemskabet har kostet noget.

Den højere konvertering af nye medlemmer skal imidlertid sættes i forhold til den pris som det koster at køre med en gratis prøveperiode. For du vil givetvis opleve at en relativ stor andel af medlemmerne vil udmelde sig igen indenfor gratisperioden. Og det behøver ikke at skyldes, at kunden har været utilfreds. Det kan også være fordi kunden med sit køb i gratisperioden har dækket sine behov de kommende måneder frem, og derfor ikke har brug for genkøb foreløbig. Altså at kunden helt fra starten dybest set ikke har ønsket et abonnement, men har tegnet et abonnement og brugt det til at foretage et enkelt køb. Continue reading →